Tag Archives: Aeneas

Underskön klagan

Nu har Hr Lind återigen ställ en intressant fråga som gör att jag måste svara med ett nytt inlägg. Ungefär: Finns det olika kulturella teman i handlingen i de olika tidsepokerna 1500-2000? Man kan på lättfattligt HejOpera-vis säga att det vi … Continue reading

Posted in Hej Opera | Tagged , , | 3 Comments